Om kulturhuset i Hvittingfoss

Om Vittingen Kulturhus.

Vittingen kulturhus SA sto ferdig i 1995. Huset ble offisielt innviet 1.2.1995.

Opprinnelig het huset Hvittingfoss Samfunnshus BA. Navnet Vittingen Kulturhus kom i 2005.

Huset er organisert som et andelslag. Ildsjeler med stor støtte fra folket i bygda tok initiativ til bygging av et lokale som skulle gi stedet et etterlengtet forsamlingslokale. I dag er det registrert 4669 andeler fordelt på 380 personer og organisasjoner.

Huset ligger i Tuftveien 1. i dette området lå tidligere arbeiderforeningenes Folkets Hus og ungdomslaget Solglytt sitt lokale Hallen.

Huset ble finansiert med kommunale midler, spillemidler og med bidrag fra hele bygdas befolkning i form av andelstegning, gaver og stor dugnadsinnsats.

I vedtektene står det at hovedmålet er å drive et kulturhus i samarbeide med kommunen, til beste for bygdas befolkning.

I dag inneholder kuturhuset en stor sal med amfi og scene, kjøkken, møtelokaler, bibliotek og ungdomsklubb.

Utenfor huset er det en stor utescene som kalles Pavescenen. Scenen ble nemlig bygget på Akershus festning i forbindelse med at pave Johannes Paul 2. var på besøk i Norge i 1989. Seinere kom denne scenen til Kongsberg, og ble blant annet brukt i forbindelse med Kongsberg Jazzfestival i mange år. Scenen er totalrenovert og har fått en fin plass utenfor Vittingen Kulturhus.

Utenfor kulturhuset er det også reist en bauta til ære for krigsseilere under andre verdenskrig.

Ved huset er det også et komplett lite musikkstudio. Dette kan leies som øvingslokale for sang og musikk.

Inne i huset oppbevares ei steinblokk av syenitt med helleristningsfigurer på. Disse helleristningene er fra bronsealderen. Blokka var ei løs blokk fra helleristningsfeltet nedenfor Hvittingfossen. Denne ble funnet i forbindelse med bygging av tresliperiet til Vittingfoss Bruk ca. 1900. Den ble murt inn i veggen på tresliperiet, og da dette bygget ble revet ble den flyttet til Lågdalsmuseet. I 2001 kom den tilbake til der den hører hjemme, nemlig i Hvittingfoss.

Hva betyr Hvittingfoss eller Vittingen? Det kommer fra gammelnorsk «vittingr», og betyr hvitt skummende vann. Fantastisk navn på et flott sted.